?!DOCTYPE html> title_temp 简述塔吊租赁市场中的机遇与风险 - 遵义县旭航设备租赁有限公?/title> <meta name="applicable-device" content="pc,mobile"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform"/> <meta name="MobileOptimized" content="width"/> <meta name="HandheldFriendly" content="true"/> <meta name="keywords" content="塔吊租赁" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/YXX0049/css/base.css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/YXX0049/css/style.css" /> <script type="text/javascript" src="/template/YXX0049/js/jquery-1.8.3.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/YXX0049/js/foucsbox.js" ></script> <script type="text/javascript" src="/template/YXX0049/js/common.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script>var V_PATH="/";window.onerror=function(){ return true; };</script> </head> <body><h1><a href="http://gilbertson-consulting.com/">,</a></h1> <div class="top"> <div class="wrap"> <div class="top_l fl">遵义县旭航设备租赁有限公司为您免费提?a href="//gilbertson-consulting.com">遵义塔吊出租</a>?a href="/supply/">遵义塔吊租赁公司</a>?a href="/news/">遵义塔吊厂家电话</a>等相关信息发布和资讯,敬请关注!</div> <div class="top_r fr"><script type="text/javascript" src="//home.nestcms.com/23031/stat/"></script></div> </div> </div> <div class="header"> <div class="wrap"> <div class="logo fl"><img src="/uploads/logo/20150716112936.png" alt="遵义县旭航设备租赁有限公?/></div> <div class="yu fl">专业塔吊租赁公司</div> <div class="toptel fr"> <p>全国服务热线</p> <span>15086052046</span> </div> </div> </div> <div class="menu clearfix"> <ul class="nav wrap clearfix"> <li><a href="/" rel="nofollow">网站首页</a></li> <li><a href="/about/" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心</a></li> <li><a href="/news/" rel="nofollow" class="cur">新闻中心</a></li> <li><a href="/download/" rel="nofollow">工程案例</a></li> <li><a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a></li> </ul> </div> <div class="m_banner"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adimgheight=400 var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20210827051150.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20210827051200.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20210827051216.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="'+adimgheight+'" width="100%" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> <div class="container wrap clearfix"> <div class="left"> <div class="box"> <h3>新闻分类<br/><span>News classification</span></h3> <ul class="sort"> <li><a href="/news/gsxw/" title="公司新闻">公司新闻</a></li> <li><a href="/news/hyxw/" title="行业新闻">行业新闻</a></li> <li><a href="/news/zsjt/" title="知识讲坛">知识讲坛</a></li> </ul> </div> <div class="box n_news"> <h3>新闻推荐<br /><span>News</span></h3> <div class="content"> <ul class="newsleft"> <li><a href="/news/235.html" title="塔吊租赁的四种基本租赁模?>塔吊租赁的四种基本租赁模...</a></li> <li><a href="/news/234.html" title="塔吊租赁在五个特殊情况下的处?>塔吊租赁在五个特殊情况下...</a></li> <li><a href="/news/233.html" title="塔吊基础浇筑时需要注意的问题">塔吊基础浇筑时需要注意的...</a></li> <li><a href="/news/232.html" title="浅谈塔吊维修与保养的几个要点">浅谈塔吊维修与保养的几个...</a></li> <li><a href="/news/231.html" title="塔吊租赁设备工作操作人员需要满足的几点">塔吊租赁设备工作操作人员...</a></li> <li><a href="/news/230.html" title="解析塔吊施工电梯租赁安装时的注意问题">解析塔吊施工电梯租赁安装...</a></li> </ul> </div> </div> <div class="box"> <h3>联系我们<br/><span>Contact us</span></h3> <div class="content"> <p>遵义县旭航设备租赁有限公?/p> <p>联系:张经理</p> <p>电话?5086052046</p> <p>邮箱?587750573@qq.com</p> <p>网址:www.gilbertson-consulting.com</p> <p>地址:贵州省遵义市播州区鸭溪镇镇龙山</p> </div> </div> </div> <div class="right"> <div class="crumb clearfix">您的位置?a href="/">首页</a> > <a href="/news/hyxw/">行业新闻</a> > 详细内容</div> <div class="content"> <div class="news_detail"> <h1>简述塔吊租赁市场中的机遇与风险</h1> <h6>来源?a href='//gilbertson-consulting.com/news/170.html'>//gilbertson-consulting.com/news/170.html</a>   发布时间?021-11-17</h6> <div class="content"> <p><p style="color:#4D4D4D;font-family:"font-size:16px;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;line-height:1.5;color:#333333;">租赁风险是由租赁的特殊性决定的。一个租赁项目的成功不在于项目本身,而在于项目人对租赁的理解范围和深度。如果项目业主对租赁不太了解,认为这只是资金不足的融资手段,即使是再好的项目也只能被忽略,很多项目只是纸上谈兵?/span> </p> <p style="color:#4D4D4D;font-family:"font-size:16px;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;line-height:1.5;color:#333333;">1?a href="//gilbertson-consulting.com/supply/10.html" target="_blank">塔吊</a>租赁行业基础较薄。我国塔式起重机租赁行业近二十年来从无到有,基础薄弱。很多问题还在摸着石头过河的摸索过程中。而且,大量中国人仍然持有传统的计划经济观念,对塔吊租赁并不了解,这在一定程度上阻碍了塔吊租赁行业的发展?/span> </p> <p style="color:#4D4D4D;font-family:"font-size:16px;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;line-height:1.5;color:#333333;">2、目前,塔吊租赁行业的财务状况并不好。资金回收的风险取决于项目的发展。如果项目突然发生变化,会影响资金的正常回收,导致直接的、明显的原因是所有的租赁公司、特别是个体租赁公司都面临着的大量的租金拖欠问题,已导致了许多新闻媒介对租赁业做了不利的报道?/span> </p> <p style="color:#4D4D4D;font-family:"font-size:16px;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;line-height:1.5;color:#333333;">3、法制建设依然任重而道远。尽管法律环境日益完善,但依然存在着多头管理、政出多门的情况,政府部门的长官意识,政府对司法独立的干涉,执法部门的执法不力、承租人法律意识淡薄种种顽疾仍然存在?/span> </p> <p style="text-align:center;color:#4D4D4D;font-family:"font-size:16px;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;line-height:1.5;color:#333333;"><img src="/uploads/image/20211117/20211117162327_1845.jpg" alt="" /><br /> </span> </p> <p style="color:#4D4D4D;font-family:"font-size:16px;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;line-height:1.5;color:#333333;"><span style="color:#333333;font-family:SimSun;font-size:16px;">遵义旭航设备租赁有限公司专业从事</span><span style="font-family:SimSun;font-size:16px;color:#333333;"><a href="//gilbertson-consulting.com/supply/1.html" target="_blank">塔机</a></span><span style="color:#333333;font-family:SimSun;font-size:16px;">、施工电梯、租赁、销售、安拆、维修、保养、操作、管理等一条龙服务。先后为仁赤高速、思遵高速、思剑高速、水泥厂、火电厂、酒厂及多家房建单位提供服务、欢迎各单位、企业来电咨询洽谈?/span><br /> </span> </p> <p style="color:#4D4D4D;font-family:"font-size:16px;background-color:#FFFFFF;text-indent:2em;"> <span style="font-family:SimSun;font-size:16px;line-height:1.5;"><span style="color:#333333;font-family:SimSun;font-size:16px;"></span><br /> </span> </p></p> </div> <div class="tag">相关标签?/div> <div class="pre"><div>上一?<a href="171.html">塔吊租赁在不同情况下用油情况</a></div> <div>下一?<a href="169.html">塔吊租赁关于塔吊的合理使用年限是怎么规定?</a></div> </div> </div> <div class="relate_list"> <div class="relate"> <h4>相关新闻</h4> <ul id="relate_n"> <li> <a href="/news/235.html" title="塔吊租赁的四种基本租赁模? rel="nofollow">塔吊租赁的四种基本租赁模?/a> <span>2023-08-15</span> </li> <li> <a href="/news/234.html" title="塔吊租赁在五个特殊情况下的处? rel="nofollow">塔吊租赁在五个特殊情况下的处?/a> <span>2023-08-03</span> </li> <li> <a href="/news/233.html" title="塔吊基础浇筑时需要注意的问题" rel="nofollow">塔吊基础浇筑时需要注意的问题</a> <span>2023-07-14</span> </li> <li> <a href="/news/232.html" title="浅谈塔吊维修与保养的几个要点" rel="nofollow">浅谈塔吊维修与保养的几个要点</a> <span>2023-07-05</span> </li> </ul> </div> <div class="relate"> <h4>相关产品</h4> <ul id="relate_p"> <li> <a href="/supply/67.html" title="贵阳塔机出租" rel="nofollow"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/23031/202006111414351132303136642.jpg?path=gilbertson-consulting.com/uploads/cp/202006111414351132303136642.jpg" alt="贵阳塔机出租" /></a> <h3><a href="/supply/67.html" title="贵阳塔机出租" rel="nofollow">贵阳塔机出租</a></h3> </li> <li> <a href="/supply/66.html" title="贵阳塔吊出租" rel="nofollow"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/23031/202006111412022532303189643.jpg?path=gilbertson-consulting.com/uploads/cp/202006111412022532303189643.jpg" alt="贵阳塔吊出租" /></a> <h3><a href="/supply/66.html" title="贵阳塔吊出租" rel="nofollow">贵阳塔吊出租</a></h3> </li> <li> <a href="/supply/65.html" title="贵州塔吊出租" rel="nofollow"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/23031/202006111408465502303124511.jpg?path=gilbertson-consulting.com/uploads/cp/202006111408465502303124511.jpg" alt="贵州塔吊出租" /></a> <h3><a href="/supply/65.html" title="贵州塔吊出租" rel="nofollow">贵州塔吊出租</a></h3> </li> <li> <a href="/supply/64.html" title="贵州塔机出租" rel="nofollow"><img src="//cmsimgshow.zhuchao.cc/23031/202006111406066132303112138.jpg?path=gilbertson-consulting.com/uploads/cp/202006111406066132303112138.jpg" alt="贵州塔机出租" /></a> <h3><a href="/supply/64.html" title="贵州塔机出租" rel="nofollow">贵州塔机出租</a></h3> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> <div id="footer"> <div class="wrap clearfix"> <div class="nav_foot fl"> <p> <a href="/" rel="nofollow">网站首页</a><em>|</em> <a href="/about/" rel="nofollow">关于我们</a><em>|</em> <a href="/supply/" rel="nofollow">产品中心</a> </p> <p> <a href="/news/" rel="nofollow">新闻中心</a><em>|</em> <a href="/download/" rel="nofollow">工程案例</a><em>|</em> <a href="/contact/" rel="nofollow">联系我们</a> </p> <p> <a href="/sitemap.html">网站地图</a><em>|</em> <a href="/sitemap.xml">XML</a> </p> </div> <div class="ft_cont fl"> <p>遵义县旭航设备租赁有限公?/p> <p>TEL?5285042444</p> <p>邮箱?587750573@qq.com</p> <p>地址:贵州省遵义市播州区鸭溪镇镇龙山</p> </div> <div class="er fr"> <img src="/template/YXX0049/images/wx.png" alt="二维? width="100" height="100"/></br> <p>扫一? 加微?/p> </div> </div> </div> <div class="copyright"> <div class="wrap"> <p>Copyright©gilbertson-consulting.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>) 遵义县旭航设备租赁有限公?nbsp;  备案号:</p> <p>遵义塔吊哪家好?供应订做多少钱?遵义塔吊租赁电话怎么样?诚信公司专业以批发价格大量现货提供遵义塔吊租赁、遵义塔吊出租公司、遵义塔吊哪家好、遵义塔吊出租电话等品质优良的产品及报价,欢迎来电生产定制!</p> <p> <script type="text/javascript" src="//home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="//home.nestcms.com/year/2018-06-30/"></script>    Powered by </p> </div> </div> <script> $(function(){ $(".nav li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(".nav li a").removeClass('cur'); $(this).addClass('cur'); return false; } }); }) </script> <script>(function() {var _53code = document.createElement("script");_53code.src = "//tb.53kf.com/code/code/106b33997c0e45d46b88b549fc6aa12b6/1";var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(_53code, s);})();</script> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </body> </html>